• Alles uit voorraad geleverd
  • Snelle levering
  • Scherp geprijsd
  • Vanaf 150 euro gratis verzending!

Privacy Policy

Afbeeldingsresultaat voor privacybeleid

Dank u wel voor het gebruik van de NauticOnline-website  De termen "wij", "ons", "onze" en "NauticOnline" verwijzen gezamenlijk naar NauticOnline.

De term 'u' verwijst naar de klant die de site bezoekt en/of inhoud bijdraagt ​​op deze site.

 

In het volgende Privacybeleid wordt uitgelegd hoe NauticOnline persoonlijke informatie verzamelt en gebruikt die door onze klanten wordt verstrekt.

 

Wij begrijpen dat het online verstrekken van informatie veel vertrouwen van uw kant inhoudt. Wij nemen dit vertrouwen zeer serieus en maken er een hoge prioriteit aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid te garanderen van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt wanneer u onze Site bezoekt of onze services gebruikt.

 

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving.

Dit betekent bijvoorbeeld dat wij:

 

  • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij op het moment dat wij uw persoonsgegevens vragen en via deze privacyverklaring;
  • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Wanneer wij meer vragen dan noodzakelijk is, doen wij dat alleen met uw expliciete toestemming. We leggen u in dat geval helder uit waarom we deze aanvullende gegevens uitvragen;
  • U eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en datzelfde ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

E-mail: [email protected]

 

Lees dit beleid zorgvuldig door voordat u uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt om meer te weten te komen over onze privacypraktijken. Door de Site te bezoeken, www.nauticonline.nl of met behulp van een app op een mobiele telefoon, tablet of vergelijkbaar apparaat of in verbinding met andere sites of services accepteert u de hier beschreven procedures. De term 'persoonlijke informatie' verwijst naar informatie waarmee u of het apparaat dat u gebruikt om verbinding te maken met internet kan worden geïdentificeerd.

 

Welke informatie verzamelen we van u?

In het algemeen.

Wij kunnen persoonlijke informatie over u verkrijgen uit verschillende bronnen, waaronder uw gebruik van de Site en/of App; uw communicatie met ons via telefoon, e-mail of sociale media; uw deelname aan evenementen, enquêtes, prijsvragen, sweepstakes of andere promoties.

 

De soorten persoonlijke informatie die we kunnen verkrijgen, omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 

Uw contactgegevens (inclusief, maar niet beperkt tot, voor- en achternaam, Twitter-afhandeling, post- en e-mailadres en/of telefoonnummer).

Gebruikersnaam voor het account dat u op onze sites kunt aanmaken.

Gebruikersnaam en andere informatie over uw NauticOnline-profiel of enig ander profiel of account dat u op de Site aanmaakt.

Betalingsgegevens.

Verzendinformatie (inclusief verzendadres en telefoonnummer)

Demografische informatie (zoals leeftijd, geboortedatum en geslacht)

Informatie die u verstrekt door contact met ons op te nemen via sociale media, locatie-informatie.

Winkelgedrag en voorkeuren en een overzicht van de aankopen die u op onze Site doet.

Informatie over uw verlanglijstjes.

Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites

Andere gegevens die u ons kunt verstrekken of die mogelijk zijn opgenomen in de informatie die ons door derden is verstrekt.

 

Automatische informatie.

We verzamelen automatisch wat informatie van uw computer of apparaat wanneer u de site bezoekt. We verzamelen bijvoorbeeld sessiegegevens, waaronder uw IP-adres, webbrowsersoftware en verwijzende website. We kunnen ook informatie verzamelen over uw online activiteiten, zoals bekeken inhoud, bezochte pagina's en zoekopdrachten en/of gefaciliteerde of gemaakte reserveringen. Een van onze doelen bij het verzamelen van deze automatische informatie is om ons te helpen de interesses en voorkeuren van onze gebruikers te begrijpen en uw gebruikerservaring aan te passen.

 

Betalingsinformatie.

Als u een aankoop registreert zullen uw betalingsgegevens verwerkt worden door Mollie Payments.

Mollie Paymenst garandeert :

1. Dat alle data die zij verwerken, gegarandeerd worden opgeslagen op Nederlandse servers. Deze servers staan in extreem beveiligde datacentra, onder toezicht van een gespecialiseerde NOC-team.

2. Dat zij voldoen aan alle Richtsnoeren voor de veiligheid van internetbetalingen, opgesteld door de Europese Bankautoriteit. Ook hebben ze permanent toezicht van De Nederlandsche Bank.

3. Dat hun interne processen worden getest en gecontroleerd middels een Three Lines of Defence-model. Dit betekent dat ze onafhankelijke Compliance en Audit officers in dienst hebben die de veiligheid en efficiëntie van hun interne processen in de gaten houden.

4. Dat zij volledig PCI-DSS level 1 gecertificeerd zijn, dit laat het niveau zien van de beveiliging die ze hanteren voor de gegevens van onze klanten.

 

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten uw gebruikt):

-  gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.

-  om u de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites.

-  om uw bestelling te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan.

-  om u klacht over een bedrijf of uw reactie op een klacht te verwerken.

-  om u te benaderen over uw klacht omdat we daar onderzoek naar willen doen. 

-  om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.

-  om u gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de website van NauticOnline.

-  om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses.

-  om uw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we u kunnen bereiken       wanneer u iets gewonnen hebt en om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

-  om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.

-  om onze websites te verbeteren.

 

Verstrekking aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor de afhandeling van iDeal-betalingen in onze webshop en geven we u gegevens door aan de postbezorger om de bestelling bij u te bezorgen.

Wanneer wij uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er onder meer (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn. 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Wij hebben hiervoor een informatiebeveiligingsbeleid. Zo zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens; dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij uw gegevens 2 jaar nadat u lid en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

 

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden dan waarvoor u ze hebt afgegeven.

Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

 

Inzage, correctie, wijzigen en verwijderen van jouw gegevens

Als u een account heeft, kunt u daarop inloggen om uw gegevens in te zien en te wijzigingen.

 

Identificatie

Om misbruik te voorkomen vragen wij u, bij een schriftelijk verzoek tot inzage ,u adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie uw BSN én uw pasfoto af te schermen. Ook wanneer u uw aanvraag telefonisch indient, zullen we u aan de hand van de bij ons bekende gegevens moeten kunnen identificeren voordat wij uw verzoek in behandeling zullen nemen.

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, wijzigen en/of verwijderen bij ons indient, zorgen wij ervoor dat uw verzoek binnen 4 weken is afgehandeld. Lukt het ons niet om het binnen deze periode af te handelen, dan zullen wij u daarvan op de hoogte brengen.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 28 mei 2018.